Återbruksturné

Köp-och-släng är inte hållbart! För att komma bort från det behöver visa på att reparation, återbruk, second hand bidrar till att minska avfallsmängderna. Efter att ha tydliggjort ansvarsfördelning mellan kommuner och avfallsbolag inom förebyggande känner vi att det är dags att göra en konkret insats med fokus på återbruk. Vi tänker oss en återbruksturné hela Skåne Nordväst under hösten 2016 i samarbete med våra ambassadörer.

Vi vill med denna turné skall skapa ringar på vattnet så att fler återbrukar och reparerar sina prylar genom lyfta ambassadörerna/miljönärerna och budskapet i hela Skåne Nordväst.

Bakgrunden till samarbetet med våra ambassadörer var att vi under hösten 2015 arbetade på avfallsbolagen NSR, LSR och Nårab med att hitta och kontakta eldsjälar och verksamheter inom återbruk, reparation, upcycling och liknande. Syftet var att skapa ett forum för dem att nätverka och byta erfarenheter. Vi märkte då att det fanns ett tydligt intresse för vidare samarbeten.

På återbruksturnén kommer vi tillsammans med våra ambassadörer att informera, inspirera och engagera till återbruk genom olika aktiviteter.