Samarbete med fastighetsägare

Hur ska vi öka utsorteringen i våra miljöhus runt om i Skåne Nordväst? Detta är en återkommande fråga i arbetsgruppen för materialåtervinning. Arbetsgruppen har därför beslutat att under 2016 fokusera på att samarbeta med fastighetsägare till flerfamiljsfastigheter. Den 10 mars genomfördes inspirationsträffen ”Minska soppåsen”. Träffen var lyckad och det var många bra idéer och åtgärder som presenterades.

Just nu jobbar arbetsgruppen med att ta fram olika paket med insatser där både renhållningsbolag och fastighetsägare satsar tillsammans för att få resultat.

Det är planerat att ytterligare en träff ska genomföras och sedan kommer de olika stegen provas på några miljöhus runt om i Skåne Nordväst.